رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 14 - جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ - 18:00
شیمیدر تهران با شهرداری اراک
85 79

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 18:00