رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 12 - جمعه، ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 18:00
شیمیدر تهران با دانشگاه آزاد تهران
68 70

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 18:00