رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 11 - سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری اراک با شهرداری گرگان
88 74

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00