رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 8 - سه شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - 15:30
شهرداری تبریز با شهرداری اراک
71 79

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 15:30