رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 7 - سه شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری گرگان با پتروشیمی بندرامام
81 85

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15