رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 6 - سه شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
لوله آ.اس شیراز با شهرداری گرگان
72 79

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00