رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 6 - سه شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری کاشان با شهرداری اراک
77 91

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00