رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 5 - سه شنبه، ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری تبریز با لوله آ.اس شیراز
95 46

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۰۱ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00