رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 4 - سه شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری کاشان با دانشگاه آزاد تهران
55 65

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00