رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 3 - سه شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری کاشان با لوله آ.اس شیراز
79 77

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00