لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 3 - سه شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
دانشگاه آزاد تهران با شیمیدر تهران
89 71

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00