رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 2 - سه شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری گرگان با شهرداری اراک
67 80

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00