لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 2 - سه شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - 16:00
شیمیدر تهران با شهرداری تبریز
58 90

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00