لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 1 - جمعه، ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 16:00
شهرداری گرگان با شیمیدر تهران
59 87

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00