رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات باشگاه پتروشیمی بندرامام

تقویم - تقویم پتروشیمی بندرامام

1 بازی ها

هفته تاریخ برگزاری زمان برگزاری         نتیجه  
6 جمعه، ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران 69-66thumbs_up.png 

بازیهای خارج از خانه موجود نیست