آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > بسکتبال بانوان > برگزاری مسابقات لیگ دسته یک دختران کشورگروه الف وب

برگزاری مسابقات لیگ دسته یک دختران کشورگروه الف وب

iribfnews League

 

برنامه زمان بندي دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک بانوان کشور-گروه الف وب

 

مسابقات بسكتبال لیگ دسته یك دختران 19مهر تا 5آبان به میزبانی هیات بسكتبال گیلان و رهپویان بندر عباس باحضور تیم های (سپنتا تهران- نفت مسجد سلیمان-سفیر آفتاب پارس- رهپویان بندرعباس-هیئت بسکتبال گیلان)برگزار خواهد شد.
برنامه زمان بندي به شرح ذیل میباشد . گروه الف

 ميزبان  /هیئت بسکتبال گیلان

 چهارشنبه 96/7/19

 ساعت 9/30

هیئت بسکتبال گیلان  
نفت مسجد سلیمان  

 ساعت 11/00

سفیر آفتاب پارس
رهپویان بندرعباس
پنجشنبه 96/7/20  
ساعت 9/30  

نفت مسجد سلیمان
سفیر آفتاب پارس

 ساعت 11/00

سپنتا تهرانن
هیئت بسکتبال گیلان 
جمعه 96/7/21  
  ساعت 9/30

سپنتا تهران
رهپویان بندرعباس 
 ساعت 11/00

 هیئت بسکتبال گیلان

سفیر آفتاب پارس
آدرس سالن برگزاري مسابقات : -رشت-میدان انتظام-فلکه رازی-جنب شورای حل اختلاف- ورزشگاه شهدا 6000 هزار نفری
میزبان /رهپویان بندرعباس

پنجشنبه 96/8/4
ساعت 9/30

رهپویان بندرعباس
 نفت مسجد سلیمان 
 ساعت  11/00

 سپنتا تهران
سفیر آفتاب پارس

جمعه 96/8/5

ساعت9/30

 سپنتا تهران
نفت مسجد سلیمان  

ساعت 11/00
رهپویان بندرعباس

هیئت بسکتبال گیلان  

آدرس سالن برگزاري مسابقات : بندرعباس-بلوار امام حسین-بعد از شهرک سجادیه –خیابان جهان آرا-بالاتر از پمپ گاز مهرگان-سالن خانه بسکتبال

 

 

 

 

برنامه زمان بندي دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک بانوان کشور-گروه ب

مسابقات بسكتبال لیگ دسته یك دختران 19مهر تا 5آبان به میزبانی دانشگاه الزهرا و تیروژ کردستان باحضور تیم های (سلامی 'پیروان شهدای خورگو'نظام مهندسی خوزستان 'دانشگاه الزهرا'دانشگاه آزاد شهرکرد 'تیروژ کردستان)برگزار خواهد شد.

برنامه زمان بندي به شرح ذیل میباشد . گروه ب

 ميزبان  /دانشگاه الزهرا

 ساعت 9/30

سلامی
تیروژ کردستان

ساعت 11/00

پیروان شهدای خورگو
دانشگاه آزاد شهرکرد

ساعت 12:30

نظامی مهندسی خوزستان
دانشگاه الزهرا
پنجشنبه 96/7/20  
ساعت 9/30  

پیروان شهدای خورگو
نظام مهندسی خوزستان


ساعت 11/00

دانشگاه الزهرا
تیروژ کردستان

ساعت 12:30

سلامی
دانشگاه آزاد شهرکرد

جمعه 96/7/21   


  ساعت 9/30

تیروژ کردستان
پیروان شهدای خورگو
 ساعت 11/00

 سلامی
 دانشگاه الزهرا

ساعت 12:30

دانشگاه آزاد شهرکرد
نظام مهندسی خوزستان

آدرس محل برگزاري مسابقات : تهران.ده ونک،دانشگاه الزهرا،سالن دانشکده تربیت بدنی
میزبان /رهپویان بندرعباس
پنجشنبه 96/8/4
ساعت 9/30

سلامی
 نظام مهندسی خوزستان  
 ساعت  11/00

 تیروژ کردستان
دانشگاه آزاد شهرکرد
ساعت 12:30

پیروان شهدای خورگو
دانشگاه الزهرا
جمعه 96/8/5

ساعت9/30

 نظام مهندسی خوزستان
تیروژ کردستان
ساعت 11/00
سلامی
  پیروان شهدای خورگو

ساعت12:30

دانشگاه الزهرا
دانشگاه آزاد شهر کرد

آدرس محل برگزاري مسابقات :
سنندج-1/17بهاران-دانشگاه پیام نور