آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > بسکتبال بانوان > نتايج مرحله ي يك چهارم رده ي نوجوانان گروه a دختران

نتايج مرحله ي يك چهارم رده ي نوجوانان گروه a دختران

iribfnews League
تهران ٦٨ - خوزستان ٣٨
فارس ٤٥ - تهران  ٥٠
خوزستان ٤٠- فارس ٤٨

 

تيم هاي راه يافته به مرحله ي نيمه نهايي

تيم اول: تهران
تيم دوم: فارس

نتایج بازیهای مرحله یک چهارم رده جوانان گروه B دختران  

آ.شرقی 61_فارس 84
اصفهان 46_خوزستان 39
آ.شرقی78 _ خوزستان 44
فارس 62_اصفهان 53
آ.شرقی 70_  اصفهان56
خوزستان  31_ فارس55

اول گروه /فارس
 دوم گروه / آذربایجان شرقی