آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

صفحه نخست > بسکتبال بانوان > تهران مقام اول مسابقات جوانان گروه a دختران را کسب کرد

تهران مقام اول مسابقات جوانان گروه a دختران را کسب کرد

 

iribfnews League

مسابقات جوانان گروه Aبه میزبانی زنجان برگزار شد 

نتایج این دوره از مسابقات

تهران  ۸۳_ خ رضوی ۵۹
زنجان ۵۶ _همدان ۳۹
تهران ۱۰۸_همدان ۲۹
خ رضوی ۵۶_زنجان ۵۲
تهران ۹۶_زنجان ۴۱
همدان ۰_ خ رضوی ۲۰

تیم همدان به علت انصراف بازیه آخر باخت فنی گرفت خراسان رضوی در سکوی دوم ایستاد